تبلیغات
حرف های غیر رسمی من - بخشهایبی از مستند مسجد سلیمان یا " پارسوماش ; شهری بر پیشانی تاریخ "
سایت شخصی نیماکیانمهر؛ راستی ما چرا مستعاریم! چقدر ما مستعارها، چقدر جامعه؟... یه کم دیگه مستعار می مونم!

بخشهایبی از مستند مسجد سلیمان یا " پارسوماش ; شهری بر پیشانی تاریخ "

20 مرداد 90 17:31

نویسنده : کیان

سلام ، همان حرفهای همیشگی . . .

کمی دلتنگی

خسته ام اما  . . . همان حرفهای همیشگی

تا فردا - همین

این تصاویر بخشهایی از تصویربرداری مربوط به مستند " پارسوماش; شهری بر پیشانی تاریخ " است که دارم میسازم.

قسمت اول ( پارسوماش )

قسمت دوم ( شعر ناب )

قسمت دوم 1

قسمت دوم 2

قسمت دوم 3

قسمت دوم 4

قسمت دوم 5


قسمت سوم ( شهدا )

قسمت چهارم ( بختیاری )

 

about
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 22 مرداد 90 18:04