تبلیغات
حرف های غیر رسمی من - مطالب منِ او
واژه‌ها را می‌شناسم، و با طایفه‌ای از نجیب‌ترین آن‌ها دارد و ستد دارم...
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید